De Rabobank voorspelt dat de woningen in waarde gaan stijgen. ABN AMRO zegt dat ze een lichte daling verwachten. Wat denkt de makelaar?

De huidige Coronacrisis wordt in economische zin vaak vergeleken met de bankencrisis van 2008. Deze crisis is m.i. op woninggebied echter van een heel andere orde. De primaire aanleiding was ook de handel in rommelhypotheken, dus dat was in basis woning gerelateerd.

De prijs van woningen wordt grofweg door 3 factoren beïnvloed; vraag en aanbod, kostprijs en marktvertrouwen. In de bankencrisis van 2008 bleef de vraag onverminderd hoog. Het vertrouwen zakte echter snel weg, maar ook de kostprijs daalde hard. ZZP-ers werkten voor zeer lage lonen, materialen werden steeds goedkoper en zelfs de grondprijs daalde. De kostprijs gaat m.i. het verschil maken met de huidige Coronacrisis.

Het vertrouwen tijdens elke crisis zakt als eerste weg. Mensen verliezen hun baan, de toekomst is onzeker, ze horen over economische krimp. Reden voor veel mensen om grote aankopen uit te stellen.

Waarom zakken de woningprijzen dan niet?

In de huidige crisis blijft ook de vraag onverminderd hoog*. Sterker nog, doordat er jaren lang onvoldoende is gebouwd, is de vraag veel hoger dan in 2008. Dit element zorgt voor een enorm prijsopdrijvend effect.

Ten tweede is tijdens de lock-down het belang van het hebben van een eigen woning pijnlijk duidelijk geworden. Zeker wanneer je beschikt over een eigen huis met een tuin of balkon en voldoende ruimte om alle huisgenoten een eigen plekje te gunnen. Eigen woningbezit onderscheidt zich dus in positieve zin van andere goederen.

Daarnaast wordt het lastig de kostprijs van een woning te verlagen. Europese afspraken aangaande de energietransitie drijven de kostprijs op. Daarnaast moeten de bouwbedrijven en fabrieken rekening gaan houden met blijvende maatregelen. Fabrieksarbeiders staan minder dicht op elkaar, bouwvakkers zitten met minder mensen in het busje naar de bouw, maar ook op de bouw zullen strengere regels gelden. Ook dit heeft een prijsopdrijvend effect.

Dan is er nog de grondprijs. Deze wordt in grote mate bepaald door gemeenten. Het gemeentelijk grondbedrijf zorgt voor hoge inkomsten. Enerzijds hebben gemeenten al rekening gehouden met de betreffende inkomsten, maar anderzijds hebben gemeenten een enorm tekort opgelopen door teruglopende parkeerinkomsten, toeristenbelasting etc. Een knieval in de grondprijs is dus niet te verwachten.

* Misschien neemt het aantal migranten iets af, maar door economische malaise kan het aantal migranten ook sterk toenemen